Psykolog med ledig kapasitet, ingen venteliste.


Ferdigutdannet psykolog januar 2011.

Har jobbet som psykolog på DPS, i PPT,

som kommunepsykolog og på rusfeltet.


For tiden holder jeg på med en videreutdanning i karakteranalytisk psykoterapi.

Av den grunn vil jeg prioritere deg som ønsker gå i langtidsterapi.

Langtidsterapi vil si at man møter ukentlig i terapi i minst 1 år.