Menu

Psykolog i Bergen sentrum med ledig kapasitet


Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Bergen .Der ble jeg ferdigutdannet 2011.

Jeg er også medlem av norsk psykologforening.

Som psykolog har jeg variert arbeidserfaring. Jeg har erfaring fra kommunehelsetjenesten,

som kommunepsykolog for voksne og som psykolog i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) for barn.

I spesialisthelsetjenesten har jeg erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


For tiden holder jeg på med en videreutdanning i karakteranalytisk psykoterapi.

Det er en utdannelse i psykodynamisk psykoterapi.

Av den grunn vil jeg prioritere deg som ønsker gå i langtidsterapi.

Langtidsterapi vil si at man møter ukentlig i terapi i minst 1 år.