Menu

Psykolog i Bergen sentrum med ledig kapasitet


Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Bergen . Der ble jeg ferdigutdannet 2011.

Jeg er også medlem av norsk psykologforening.

Som psykolog har jeg variert arbeidserfaring. Jeg har erfaring fra kommunehelsetjenesten,

som kommunepsykolog for voksne og som psykolog i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) for barn.

I spesialisthelsetjenesten har jeg erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.